เต็นท์ผ้าใบให้เช่า

เต็นท์ผ้าใบให้เช่ารายเดือนขนาด 4x8x2.50 เมตร

เต็นท์ผ้าใบให้เช่าขนาด 4x8x2.50 เมตร ราคา 1,500/เดือน
เต็นท์ผ้าใบให้เช่า